Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest website este operat de Tax Refund SRL (denumită în continuare “Noi”), cu sediul social în București, Str. Cristea Mateescu, n. 5, Bl. T6A, Scara 1, Ap 41, Sector 2. Tax Refund SRL se angajează să protejeze și să utilizeze datele cu caracter personal, colectate în format online, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 și începând cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor personale (“GDPR”), Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR, precum și oricăror decizii luate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.

Prin continuarea utilizării website-ului și serviciilor noastre sunteți de acord cu această Politică și cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Tax Refund SRL.

Ne angajăm să vă asigurăm că datele dvs. personale sunt colectate în mod legal, corect și bineînțeles, transparent.

I. Care sunt categoriile de date pe care le colectăm și prelucrăm?

Datele personale pe care le colectăm sunt datele pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, în cadrul secțiunii de Contact, precum:

De asemenea, colectăm și date referitoare la modul în care folosiți website-ul Tax Refund:

II. Care sunt scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. personale?

Ca și client sau vizitator al website-ului Tax Refund, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în următoarele scopuri:

III. Cât timp prelucrăm datele dvs. personale?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, luând în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale și scopurile pentru care le colectăm. De asemenea, pentru îndeplinirea obigațiilor legale, unele date personale sunt păstrate perioade de timp necesare sau specifice.

Atunci când nu mai este necesară păstrarea datelor dvs. personale, acestea vor fi șterse și distruse în siguranță. În anumite circumstanțe, datele dvs. personale vor fi anonimizate și criptate, astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs. În acest caz, datele dvs. personale pot fi folosite pentru statistici, evaluări, studii și alte scopuri asemenea, fără notificări prealabile.

IV. Cui putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal?

În prezent, colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face doar pe teritoriul României. Cu toate acestea, vă informăm că datele dumneavoastră pot fi transferate și în afara României, către alte state din UE.

Tax Refund SRL poate furniza datele dvs. personale următorilor:

Dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal se va face conform legislației în vigoare.

V. Cum protejăm datele dvs. personale?

Prin folosirea unor măsuri tehnice, precum HTTPS, ne angajăm să vă asigurăm securitatea datelor personale. Cu toate acestea, nu ne facem responsabili pentru folosirea unor sisteme care nu sunt în controlul nostru.

VI. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Conform Regulamentului general privind protecția datelor și a legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi:

VII. Modalități de exercitare a drepturilor dvs.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin: